Výpis z obchodního rejstříku

Agro Odersko, a.s., B 1582 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Aktuální výpis platných, úplný výpis a sbírku listin lze nalézt zde.